Informacje podstawoweZapoznaj się z naszą ofertąDane naszej firmy
Dane teleadresowe firmy
UsługiPogotowie BHPSzkoleniaDoradztwo BHP

Oferujemy Pracodawcom/ Przedsiębiorcom:

  • roczną analizę/ okresową ocenę stanu BHP przedsiębiorstwa,

  • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

  • wyposażenie zgodne z przepisami w instrukcje ogólne bhp/ppoż. oraz właściwe instrukcje stanowiskowe,

  • przeprowadzanie postępowania wypadkowego ( protokóły wypadków przy pracy, zrównanych z wypadkami przy pracy, także karty wypadków z pracy i do pracy),

  • dokonujemy niezbędnych oznaczeń;

a) dróg ewakuacyjnych,

b) bezpiecznych ciągów komunikacyjnych,

c) dopuszczalnego obciążenia regałów magazynowych,

d) znakami bezpieczeństwa utrudnień, przeszkód, niebezpiecznych instalacji itp.,

  • prowadzenie rejestru:

a) wypadków,

b) chorób zawodowych,

c) czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych, narażenia pracowników na substancje kancerogenne lub promieniowanie jonizujące,

  • opracowanie sposobów postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi - karty charakterystyk,

  • współudział w prowadzeniu gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz środkami ochrony osobistej (dotyczy także okularów do pracy z komputerem) i zbiorowej,

  • wyposażanie w sprzęt, instrukcje i oznaczenia ppoż.,

  • inne (na życzenie klienta) doraźne usługi BHP/ppoż. np. opiniowanie pod kątem BHP, przekazywanych do użytkowania nowych pomieszczeń pracy itp.

Elastyczny zakres współpracy do indywidualnego ustalenia z klientem (stała, okresowa, jednorazowa lub inna określona umową).

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT

Wszelkie treści zawarte na tej stronie sa właśnością "A do Zet BHP" Ekspert. Kopiowanie bez zgody zabronione
Pomysł i wykonanie Valentino Art