Informacje podstawoweZapoznaj się z naszą ofertąDane naszej firmy
Dane teleadresowe firmy
UsługiPogotowie BHPSzkoleniaDoradztwo BHP

SKĄD WYNIKA BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DLA PRACODAWCÓW POSIADANIA LUB ZLECANIA ZADAŃ SŁUŻBIE BHP?

 

KODEKS PRACY

Rozdział X

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1)      zatrudnia do 10 pracowników albo

2)      zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzy wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)      szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp,

2)      kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.

(stan prawny na dzień 01.01.2012)

Gwarantujemy pomoc i przygotowanie oraz przeprowadzanie koniecznej analizy stanu BHP pod kątem spodziewanych/zapowiedzianych kontroli w przedsiębiorstwie.

  Dla stałych klientów zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie tzw. spraw pracowniczych (doradztwo kadrowe). Zachęcamy po preferencyjnych cenach do korzystania z usług współpracującej z nami Kancelarii Adwokackiej, biura rachunkowo- księgowego z pełnym zakresem usług także dla spółek prawa handlowego oraz współpracę z doradcami finansowymi i windykacyjnymi.

  

Masz szansę skorzystać z naszej oferty.
Pomyśl? Policz!? Zdecyduj!!! 

 

Do 20% zniżki dla sektora farmaceutycznego, głównie aptek i sklepów zielarsko-medycznych!!!

Wystawiamy faktury VAT

Wszelkie treści zawarte na tej stronie sa właśnością "A do Zet BHP" Ekspert. Kopiowanie bez zgody zabronione
Pomysł i wykonanie Valentino Art